тел. 067-361-0374

Утилізація нафтопродуктів

naftaНа різного роду підприємствах обов'язковій очистці, утилізації та регенерації підлягають відпрацьовані нафтопродукти (нафтові масла і нафтові промивні рідини), а також суміші нафти і нафтопродуктів, що утворюються при зачистці засобів зберігання, транспортування та витягнуті з очисних споруд та нафтовмісних вод. Дані відходи відносяться до 4 класу небезпеки за токсичністю, деякі речовини легкозаймисті та вибухонебезпечні, тому вимагають застосування спеціальних технологій та дозволу на утилізацію.

Правила прийому, зберігання і транспортування відпрацьованих нафтопродуктів:
1. Відпрацьовані нафтопродукти приймають партіями, супроводжуються відповідними документами.
2. Упаковка, маркування, транспортування і зберігання здійснюються за ГОСТ 1510-84, напис на тарі або ярлику повинен містити: найменування групи відпрацьованого нафтопродукту, позначення цього стандарту, найменування підприємства-постачальника, попереджувальний напис "Вогненебезпечно".
3. Відпрацьовані нафтопродукти зберігають і транспортують окремо по групах.
4. Не допускається зливання на грунт, в водойми і каналізаційні системи.

Утилізація нафтопродуктів може складатися з різних етапів: механічного зневоднення (шляхом відстоювання, фільтрації, центрифугування та ін.), Спалювання відходів (якщо неможлива регенерація), хімічного знешкодження, біохімічної обробки (регенерація відпрацьованих мінеральних масел), термічного крекінгу.

Транспортування і збір відходів, що містять нафтопродукти, на утилізацію в спеціалізоване підприємство здійснюється тільки підприємством, з яким укладено договір на транспортування даного виду відходу, при дотриманні наступних умов:
- наявність у підприємства ліцензії на діяльність зі збору, використання, знешкодження, транспортування, розміщення небезпечних відходів;
- наявність спеціально обладнаного транспортного засобу;
- наявність свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення небезпечних відходів;
- наявність документації для транспортування і передачі небезпечних відходів із зазначенням кількості відходів, що транспортуються, місця і мети їх транспортування;
- наявність паспорта небезпечного відходу, оформленого в установленому порядку.

Відходи, що містять нафтопродукти, транспортують автомобільним транспортом в закритих машинах, в транспортній упаковці, яка забезпечує їх збереження. Транспортні засоби повинні бути обладнані металевим ланцюжком (заземленням) з киснем землі на ділянці протяжністю не менше 200мм і металевим штирем для захисту від статичних і атмосферних електричних зарядів на стоянці. Конструкція транспортних засобів та умови транспортування відходів, що містять нафтопродукти, повинні виключати можливість аварійних ситуацій, втрат і забруднення відходами транспортного засобу і навколишнього середовища по шляху проходження.

Відходи, що містять нафтопродукти, що відносяться до речовин з відносно низькою небезпекою при транспортуванні (клас 9, підклас 9.1), перевозяться відповідно загальним вимогам Правил перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом без застосування системи інформації про небезпеку.

Компанія «Вінекоресурс» займається аналізом, збором і транспортуванням відпрацьованих нафтопродуктів, а також складанням паспортів на дані відходи.


© 2022 Вінеко. All Rights Reserved. Designed by Data Inform